COVID-19

Coronavirus: heb je een afspraak bij de Mondhygieniste?

UPDATE 14 December (English below)

Vanuit de Rijksoverheid is gesteld dat wij als mondhygiënisten , tijdens deze lockdown mogen open blijven.

De praktijk is tot en met 17 december open. Tijdens de feestdagen zijn we 2 weken dicht en vanaf 4 januari zijn weer geopend voor behandelingen.

Wij hebben de beschikking over voldoende beschermingsmiddelen en reinigen volgens de aangepaste richtlijnen van de infectiepreventie en het RIVM. De behandelingen kunnen hierdoor voor u en voor onszelf veilig worden uitgevoerd. Daarbij plannen wij extra tijd tussen de behandelingen in zodat u zo min mogelijk mensen aantreft in de wachtkamer.

Mocht er kort voor uw afspraak iets veranderen in uw gezondheid, zoals één of meer van de volgende symptomen: koorts, verkouden, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid?
Dan verzoeken wij u dringend om uw afspraak tijdig te verzetten:

Extra aanwijzingen voor uw afspraak:

Wij verzoeken u op de afgesproken tijd aanwezig te zijn in de praktijk (maximaal 5 minuten voor aanvang) kom niet vroeger.

Wij verzoeken u om bij binnenkomst direct uw handen te desinfecteren met behulp van de desinfectiedispenser en daarna niet meer aan uw telefoon te zitten

Wij verzoeken u geen gebruik maken van het toilet.

English

From the central government is stated that we as dental hygienists , during this lockdown may remain open.

The practice is open until 17 December. During the holidays we are closed for 2 weeks and from January 4 we are open again for treatments.

We have at our disposal sufficient protective equipment and clean according to the adapted guidelines of the infection prevention and RIVM. Because of this, the treatments can be performed safely for you and for ourselves. In addition, we plan extra time between treatments so that you will find as few people as possible in the waiting room.

Should anything change in your health shortly before your appointment, such as one or more of the following symptoms: fever, cold, sneezing, coughing, sore throat, shortness of breath?
Then we urge you to reschedule your appointment in time:

Extra instructions for your appointment:

We ask you to be present at the practice at the agreed time (maximum 5 minutes before the start) do not come earlier.

We ask you to disinfect your hands immediately upon arrival using the disinfection dispenser and not to sit on your phone afterwards.

Please do not use the toilet.