Tanden Poetsen & Bleken

Coronavirus: heb je een afspraak bij de Mondhygieniste?

UPDATE 15 maart 2020 17:58 uur

Vanaf maandag 16 maart zijn wij (Meijling Siewe Mondhygienistes) gesloten omdat we gehoor geven aan onderstaande overkoepelende adviezen

From Monday 16 March we (Meijling Siewe Mondhygienistes) are closed because we comply with the following overarching advice.

Mondzorgkoepels adviseren leden niet-spoedeisende mondzorg te staken

De mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT adviseren hun leden om met ingang van maandag 16 maart 2020 en in ieder geval tot 6 april 2020 de reguliere zorgverlening op te schorten en over te gaan op het uitsluitend behandelen van spoed bij niet-coronapatiënten.

Over dit bericht is overleg geweest met het ministerie van VWS en via VWS met het RIVM. Mede op verzoek van het RIVM wordt aangegeven dat de positie van hulpverleners in de mondzorg verschilt van andere hulpverleners. Immers, in de mondzorg wordt gewerkt met aerosolen die als  transportmiddel gelden voor virussen. Bovendien zitten deze zorgverleners heel dicht op de mond van de patiënt. En, ook op verzoek van VWS/RIVM, berichten de koepels dat hun leden spoedhulp blijven verlenen.

Het is op dit moment van het grootste belang om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en daarmee de verspreiding van het virus af te remmen.

De maatschappelijke verantwoordelijkheid die de koepels hiermee nemen ligt in het verlengde van de adviezen die de overheid zondagmiddag heeft gegeven, waaronder het bewaren van een afstand van minimaal 1,5 meter.

Bovendien menen deze koepels het advies te moeten geven omdat in de mondzorg, meer nog dan in andere beroepen gewerkt wordt met aerosolen. Aerosolen zijn bij uitstek een transportmiddel voor virussen. 

 

 

 

 


Je hebt ons gevonden, fijn. Op onze site kan je onder meer lezen hoe wij werken, waar we voor staan en hoe je het beste contact met ons kan opnemen. Ook kan je zien hoe onze tarieven zijn opgebouwd.

Wist je dat je nu ook bij ons terecht kan voor het bleken van je gebit? Vraag bij je volgende afspraak even naar de mogelijkheden en de technieken die we hiervoor gebruiken. Wij hebben de certificeringen om op professionele en verantwoordelijke wijze te bleken allemaal behaald.

Openingstijden

Maandag 08.00 – 17.00 uur
dinsdag 09.00 – 17.00 uur
woensdag 08.00 – 17.00 uur
donderdag 08.00 – 19.00 uur
vrijdag 09.00 – 17.00 uur

Tijdens behandelingen kunnen wij de telefoon niet beantwoorden. U kunt dan uw naam en telefoonnummer inspreken. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Uw mondhygieniste

De taken die de mondhygiënist uitvoert zijn in eerste instantie gericht op de preventie – het voorkomen van cariës (gaatjes in tanden en kiezen) en tandvleesaandoeningen. Daarnaast voert de mondhygiënist ook curatieve taken uit (= gericht op genezing), zoals het behandelen van tandvleesaandoeningen.
Voorbeelden van werkzaamheden van de mondhygiënist zijn:

 • het uitvoeren van een mondonderzoek en indien nodig het maken van röntgenfoto’s en/of gebitsafdrukken
 • het geven van uitgebreide voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en het effect van voedingsgewoonten op het gebit
 • het geven van uitgebreide voorlichting over gebitsverzorging
 • het uitvoeren van een volledige gebitsreiniging, waarbij plaque, tandsteen en aanslag worden verwijderd
 • het uitvoeren van preventieve behandelingen waaronder het aanbrengen van gebitsbeschermende middelen (bijv. fluoride)
 • het aanbrengen van een ‘laklaag’ op (pas doorgebroken) tanden en/of kiezen (het sealen)
 • het polijsten van vullingen
 • daarnaast is in de Wet BIG geregeld dat de mondhygiënist, mits bekwaam en bevoegd, in opdracht van de tandarts, anesthesie (verdoving) mag geven.
 • ook kan de mondhygiënist met werkervaring aanvullende opleidingen doen waarbij bijvoorbeeld geleerd wordt om in opdracht van de tandarts kleine gaatjes in tanden en kiezen te vullen

Wanneer is een bezoek aan de mondhygiënist aan te raden?

 • het tandvlees bloedt bij het poetsen
 • tanden of kiezen los gaan staan
 • het tandvlees rood en gezwollen is en niet meer strak om de tanden of kiezen sluit
 • het tandvlees terugtrekt
 • er regelmatig gaatjes ontstaan
 • er vaak tandsteen of aanslag op het gebit ontstaat
 • er een vieze smaak of slechte adem aanwezig is
 • mondverzorging om wat voor reden dan ook een probleem is

Contact

Wij zijn van maandag t/m vrijdag op kantooruren bereikbaar op 020 – 675 59 42. Indien wij niet opnemen, spreek dan svp een bericht in. Ook kunt u ons per e-mail benaderen via praktijk@meijling-siewe.nl.

Ook kunt u via het contact formulier een afspraak maken/wijzigen of verzetten.

Per 25 mei 2018 geldt er een nieuwe wet voor alle landen in de EU: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). De nieuwe wet geeft bedrijven een grotere verantwoordelijkheid om de privacy van personen te beschermen.

Ook Meijling Siewe heeft een dergelijke privacyverklaring opgesteld. Deze kunt u hier vinden

De nota

De rekening die u van ons krijgt is opgebouwd uit verschillende verrichtingen die tijdens de behandeling hebben plaatsgevonden.

Met ingang van januari 2013 vragen wij om de rekening die u krijgt, met PIN te betalen.
Deze kunt u vervolgens zelf  indienen bij uw eigen verzekeraar.

Als praktijk hebben wij geen contracten afgesloten met verzekeraars, wij raden u aan om bij uw eigen verzekering te informeren naar de tarieven en codes die u vergoedt krijgt.
U kunt ook in uw verzekeringspolis zien of u in aanmerking komt voor vergoeding van de behandeling.